Norveški za odrasle

Kurs norveškog jezika namenjen je onima koji žele da posete, rade ili da se školuju u ovoj zemlji. Danas je nužno položiti A – nivo jezika za boravišnu i radnu dozvolu. B1 nivo je potreban kako bi se zaposlili, a Bergentest je osnova nostrifikacije visokog obrazovanja.

Dinamika održavanja nastave

Dinamika održavanja nastave norveškog jezika je 2 puta nedeljno po 2 školska časa ili u skladu sa zahtevom grupe, intezivni kursevi, 3 do 5 nedeljno.

Termini su usklađeni prema potrebom polaznika, pa je moguće pohađati norveški jezik radnim danima i vikendom, pre podne i uveče.

Pre upisa bilo kog nivoa nemačkog jezika (osim prvog) neophodno je uraditi test kojim se određuje realni nivo Vašeg znanja. Na osnovu testa i sugestija visoko kvalifikovanog kadra o individualnim mogućnostima i potrebama, upisujete se na kurs.

Tokom kurseva organizuju se progres testovi koji ukazuju stepen savladanosti i prethodno obrađenih sadržaja.

Završni ispit obuhvata sve jezičke veštine (pismeni deo koji testira gramatiku i vokabular, kao i sposobnost adekvatne upotrebe jezika i komunikacije na stranom jeziku). Opšti kursevi nemačkog jezika ovim dobijaju završnicu, ali i polaznu osnovu za dalje usavršavanje.

Konverzacijski kursevi norveškog jezika

Konverzacijski kursevi norveškog jezika predviđeni su za polaznike koji poseduju određeni nivo znanja norveškog jezika, a žele da usavrše komunikacijske sposobnosti.

Osnovni cilja konverzacijskih kurseva jeste da polaznik prevaziđe barijere u komunikaciji na norveškom jeziku koje se neosporno javljaju bez obzira na nivo znanja.