Nemački jezik

Kursevi nemačkog jezika predstavljaju važnu odluku za svakoga. Usled veoma povoljnih mogućnosti koje nude poslovi u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, nemački jezik je sve traženiji.

Nekada je bilo usmereno na osnovno poznavanje nemačkog jezika, ali se danas traži ozbiljno poznavanje do B1 i C1 nivoa.

U edukativnom centru Wise Owl School možete učiti nemački jezik po najsavremenijim literaturama, i uz pomoć stručnih i posvećenih predavača koji Vas mogu pripremiti za polaganje međunarodnih sertifikata.

CEF/GER Klasifikacija

CEF/GER klasifikacija sastoji se iz tri grupe poznavanja nemačkog jezika

  • A – Početno znanje
  • B – Napredno znanje i
  • C – Samostalno znanje

U skladu sa CEF/GER klasifikacijom, Edukativni centar Wise Owl School, organizuje šest nivoa kurseva nemačkog jezika, i to A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Možete da prepoznate reči i fraze koje se najčešće koriste u govoru, kao i reči koje se odnose na njega lično, njegovu porodicu i okolinu, ali samo ako se izgovaraju sporo i jasno. Možete da pitate i razumete odgovor, ukoliko ste dobro upoznati sa temom, da razumete kraće rečenice koje sagovornik izgovara razgovetno i relativno sporo.
Razumete reči i izraze koje su često u upotrebi, kao i da učestvujete u razgovoru sa sagovornicima i da razumete o čemu govore. Na ovom nivou se ne očekuje da razumete sve reči i fraze koje se koriste u razgovoru. Možete da komunicirate o temama, koristeći uobičajene fraze kako bi opisali sebe, svoju porodicu, mesto gde živite, iskustvu, događaje i slično.
Razumete bitne delove jasnih poruka na stardadizovanom jeziku o svakodnevnim temama. Možete da se snađete u većini situacija, sastavljate jednostavne i logične tekstove na njemu poznate teme. U stanju ste da opišete događaje, iskustva, želje i da obrazložite svoje mišljenje ili planove.
Razumete složene tekstove koji se bave tematikom iz raznih segmenata života, kao i stručne tekstove. Možete aktivno da komunicirate sa sagovornicima bez teškoća. Osposobljeni ste da sastavljate tekstove koji detaljno opisuju određene teme, iznoseći svoje ili tuđe mišljenje.
Razumete razgovor među sagovornicima, duže i komplikovane tekstove. Takođe možete da razumete i tehnička uputstva , bez obzira da se odnose na opremu koju koristite ili ne. Osposobljeni ste da nesmetano stupite u razgovor sa osobama kojima je nemački jezik maternji, da postavljate i odgovarate na pitanja, opisujete događaje i situacije uz mnogo detalja, kao i da pišete duže tekstove o različitim temema.
Možete da razumete svaki razgovor među sagovornicima, bez obzira na njegov kvalitet, kvantitet, brzinu govora i temu. Možete da čitate svaku vrstu tekstova koji su napisani na nemačkom jeziku i da ih razumete u potpunosti. Na ovom nivou, posedujete bogat rečnik, čak i ukoliko u razgovoru ne možete da se setite precizne ili izraza, zahvaljujući dobrom poznavanju vokabulara lako ćete zameniti reč tako da se u razgovoru to neće primetiti. Takođe, možete da pišete sve vrste tesktova, različitim stilovima, iznoseći jasno svoje stavove i najvažnije tačke teksta.

Opšti kursevi nemačkog jezika

Opšti kursevi nemačkog jezika omogućiće Vam da u najkraćem roku usavršite svoje znanje i u jednakoj meri razvijete sve jezičke veštine: slušanje, pisanje, čitanje i govor.

Naši iskusni predavači stvoriće prijatnu atmosferu i uz pomoć najsavremenijih metoda učiniti usvajanje jezika prijatnim iskustvom.

Online kurs nemačkog jezika

Ukoliko Vam nedostatak vremena i udaljenost ne dozvoljava da pohađete kurs, i dalje smo u mogućnosti da Vam pomognemo u učenju.

Nastava preko Viber – a ili Skype – a Vam omogućava da pohađate nastavu i da napredujete tempom koji Vi određujete.

NEMAČKI ZA ODRASLE

NEMAČKI ZA ODRASLE

Na svetu postoji 2700 jezika, sa preko 7000 različitih dijalekata širom sveta. Kao škola želimo da Vam predstavimo neke od njih.

Saznaj više

NEMAČKI ZA NAJMLAĐE

NEMAČKI ZA NAJMLAĐE

Računarske tehnologije danas igraju ključnu ulogu u transformaciji ekonomije i društva u celini.

Saznaj više