Engleski za odrasle

Kurs engleskog jezika namenjen je onima koji žele da nauče ili poboljšaju svoje znanje jezika. Ljudi su bez obzira na starosnu granicu u mogućnosti da usvoje novi vokabular i gramatičke strukture. Takođe su u mogućnosti da uopšteno razviju nove načine učenja.

Dinamika održavanja nastave

Dinamika održavanja nastave engleskog jezika je 2 puta nedeljno po 2 časa ili u skladu sa zahtevom grupe, intezivni kursevi, 3 do 5 puta nedeljno.

Termini su usklađeni prema potrebama polaznika, pa je moguće pohađati engleski jezik radnim danima i vikendom, pre podne i uveče.

Pre upisa bilo kog nivoa engleskog jezika (osim prvog) neophodno je uraditi ulazni test, kojim se određuje realni nivo Vašeg znanja. Na osnovu ovog testa i sugestija visoko kvalifikavanog kadra o individualnim mogućnostima i potrebama, upisujete se na kurs.

Tokom kurseva organizuju se progres testovi koji ukazuju stepen savladanosti prethodno obrađenih sadržaja.

Završni ispit obuhvata sve jezičke veštine (pismeni deo koji testira gramatiku I vokabular, kao i sposobnost pismenog izražavanja, test slušanja i razumevanja govora, usmeni deo koji testira sposobnost adekvatne upotrebe jezika i komunikacije na stranom jeziku). Opšti kursevi engleskog jezika ovim dobijaju završnicu, ali i polaznu osnovu za dalje usavršavanje.

Konverzacijski kursevi engleskog jezika

Konverzacijski kursevi predviđeni su za polaznike koji žele dodatno da usavrše svoju konverzaciju, ne žele da zapostave naučeno, koji su napravili određenu pauzu u učenju ili jednostavno žele da usavrše svoju veštinu vođenja debate na određenu temu.

Osnovni cilj konverzacijskih kurseva je funkcionalna upotreba jezika. Kroz konstantnu konveraciju polaznici poboljšavaju sposobnost komunikacije, na početku kroz vođene dijaloge i situacije, a zatim kroz mini debate ili izlaganja.

Poslovni kurs engleskog jezika

Engleski jezik za firme se organizuje prema potrebama polaznika, individualno ili u manjim grupama. Poslovni engleski jezik obuhvata različite oblasti: medicina, ekonomija, marketing, prava i slično.

U našoj školi, kursevi se mogu prilagoditi potrebama, koje svaki pojedinac ili grupa zahteva.