Engleski za najmlađe

Deca imaju strategiju za usvajanje novih pojmova, bilo da je reč o maternjem ili stranom jeziku. Može se reći da primenjuju istu strategiju, ali na različite načine.

Prvi pokušaji da se progovori strani jezik uglavnom se odnose na imitaciju. Deca oponašaju ono što je nastavnik ili neki drugi govornik stranog jezika izgovorio. Kada su deca spremna da bez ičije pomoći ono što izgovore povežu sa pravim značenjem, možemo tvrditi da su tu reč naučili. Kasnije deca kombinuju nekoliko naučenih pojmova gradeći različite rečenice.

Sa poznavanjem samo nekoliko reči i uz svojstvenu kreativnost i maštovitost, dete je u stanju da napravi i do deset jednostavnih rečenica na stanom jeziku. Kako bi deci bilo zanimljivo, nastava mora biti bogata i slikom i zvukom. Deca reaguju na boje, muziku i neobične oblike.

Povezuju reči sa slikom, pokretom, mimikom i tako uče. Stoga se nastavi stranih jezika posvećuje najveća pažnja. Nastavni materijal mora biti pažljivo odabran, a metod perfektno osmišljen. Naravno, ne smemo zaboraviti na igru. Dete najbolje uči kada je u ulozi deteta. A igra je neizostavni segment u njihovom odrastanju i upoznavanju sveta oko sebe.

Predškolci

Škola stranih jezika i IT kurseva Wise Owl School posebno posvećuje pažnju najmlađima i njihovom upoznavanju sa stranim jezicima.

Kursevi koji se u našoj školi održavaju, predviđeni su za uzrast već od 4 do 6 godina. Koncepirani su kao godišnji i izvode se prema brižljivo pripremanim planovima i programima za malu decu.

Usvajanje stranog jezika u uzrastu od 4 godine pomaže u kasnijem proširavanju znanja i razvija samopouzdanje kod dece. Podstiče strategije učenja kroz sticanje znanja, a direktno utiče na razvoj kreativnosti.Omogućava lako otkrivanje darovitosti dece i jako utiče na razvoj društvenih sposobnosti.

Dinamika održavanja nastave

 • Kurs za predškolce obuhvata 64 časova
 • Nastava se odvija dva puta nedeljno 40 ili 45 minuta.

Metode učenja

U rano učenje stranog jezika moraju biti uključena različita čulna iskustva, pokret, ritmički elementi koji uvažavaju celovitost dečjeg saznanja i otkrivanje sveta svim čulima. Deca lakše usvajaju gradivo ako je ritmično i ako se zanimljivo prezentuje i ako se kao obavezna metoda u radu koristi pesma, gluma i igra.

Mlađi osnovci

Naš školski program za mlađe osnovce odnosi se na decu od 7 – 11 godina. Dobra osnova i kvalitetan rad definitivno ne isključuju i ne dovode u pitanje da će nastava za osnovce biti bogata i energična. Pored razvijanja znanja stanog jezika, jedan od naših ciljeva je briga o interesivanjima i potrebama dece.

Dinamika održavanja nastave

 • Kursevi za mlađe osnovce traju 9 meseci i prate školski kalendar
 • Na sve kurseve deca se mogu upisati tokom cele godine
 • Nastava se odvija dva puta nedeljno. Radi usklađivanja sa dečijim aktivnostima i obavezama roditelja, časovi se održavaju i vikendom. Pored redovne dinamike od dva puta nedeljno roditelji imaju mogućnost da izaberu i termine jednom nedeljno dvočas.
 • Svi termini su usklađeni sa obavezama dece u školi.

Metode učenja

Nastava za naše mlađe osnovce organizovana je u četiri nivoa. Deca se na ove nivoe svrstavaju kako prema uzrastu, tako i prema prethodno stečenom znanju. Na kraju svake školske godine vrši se provera stečenog znanja. A za roditelje omogućena zajednička druženja na kojim naši drugari pokazuju šta su naučili.

 • Rad u malim grupama i nastava isključivo na stranom jeziku

 • Kompetetan, stručan i posvećen stručni kadar
 • Kreativna i savremena nastava
 • Akcenat na konverzaciji i sporazumevanju sa sagovornikom

Stariji osnovci i srednjoškolci

U našoj školi stranih jezika i IT kurseva Wise Owl School, stariji osnovci i srednjoškolci uče i usavršavaju:

 • Engleski jezik

U današnjem svetu je skoro nezamislivo funkcionisati bez pozavanja stranog jezika. Stoga je neophodno konstantno ga učiti i usavršavati. Časovi su zanimljivi, interaktivni i tematski prilagođeni uzrastu polaznika. Naš cilj je da se na časovima stranog jezika razvijaju sve četri jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje i govor). Radimo u prijatnoj i opuštenoj atmosferi gde učenje prestaje da bude obaveza i postaje nezaboravno iskustvo.

Nastavni material koji koristi naša škola ima značajnu ulogu u učenju i motivaciji učenika. Važan cilj naših predavača jeste da podstaknu učenike da razmišljaju na stranom jeziku i da na časovima komuniciraju na stranom jeziku. Na ovaj način oni sami mogu donositi zaključke, a samim tim i prošire vokabular. Komunikativni pristup učenja podstiče učenike da razmenjuju mišljenja i simuliraju realne, svakodnevne situacije iz života. Zahvajujući takvom pristupu uspešno se razvijaju sposobnosti i veštine komunikacije, bez obzira da li se radi o početnom, srednjem ili naprednom nivou.

Zahvajući visokom iskustvu naših predavača, učenici se upoznaju i sa tehnikom polaganja međunarodno priznatih ispita, što je značajno za njihovu budućnost i mogućnost studiranja u inostranstvu.

Naš cilj je da polaznicima omogućimo da na lak, jednostavan i zabavan način nauče strani jezik.