Engleski jezik

Engleski jezik je neophodan za mnoge životne situacije, bilo da se radi o zaposlenju, putovanju ili da se znanje engleskog jezika značajno uveća u cilju dobijanja boljih poslova.

Program engleskog jezika osmišljen je tako da ne sadrži podelu na podnivoe. Aktuelna i moderna sredstva za edukaciju znatno olakšavaju učenje engleskog jezika.

U našoj školi, kursevi se mogu prilagoditi potrebama polaznika.

  • Kurs engleskog jezika je koncepiran tako da se akcenat stavlja na učenje gramatike putem konverzacije.

  • Gramatika engleskog jezika usvaja se uz maksimalno izbegavanje klasičnog školskog učenja
  • Rad je u malim grupama, do 5 polaznika što omogućava predavaču da se bolje posveti polaznicima. Nastava može biti i u paru i individalna, u skladu sa Vašim potrebama.

CEF klasifikacija

CEF klasifikacija se sastoji iz tri grupe poznavanja engleskog jezika:

  • A – Početno znanje
  • B – Napredno znanje i
  • C – Samostalno znanje
dobrodosli

U skladu sa CEF klasifikacijom, Edukativni centar Wise Owl School, organizuje šest nivoa kurseva engleskog jezika, i to A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Možete da razgovarate o interesovanjima i svakodnevnim aktivnostima, koristeći svakodnevne izraze i jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba.

Možete da razgovarate o svojim interesovanjima vezano za sebe i porodicu, kupovinu, posao itd. Možete da se sporazumevate u jednostovnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i neposrednu razmenu informacija o poznatim i uobačajenim stvarima.

Razumete glavne sadržaje. Možete voditi razgovor vezan za školu, posao, slobodno vreme, okolinu itd.  U stanju ste da govorite o iskustvima i doživljajima, da opišete svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazložite svoje planove i stavove.

Razumete složenije tekstove, razgovarate o apstraktnim temama, stručnu diskusiju. Možete da se tečno sporazumevate, bez većih napora, kao i da napišete detaljniji tekst na neku temu.

Razumete duge i zahtevne tekstove i diskutuje o njima. Koristite jezik u složenijim situacijama na fleksibilan i delotvoran način i izražavate se tečno i spontano. Možete da napišete duži, jasan tekst na složene teme koristeći različite jezičke strukture.

Možete da bez ikakvih napora da razumete sve što čujete ili pročitate. Možete da pružite objašnjenje, spontano i precizno koristite jezik i razlikujete razlike u značenju u složenim situacijama. Možete da rezimirate pismene ili usmene informacije bez ikakvih poteškoća.

Opšti kursevi engleskog jezika

Opšti kursevi engleskog jezika omogućiće Vam da u najkraćem roku usavršite svoje znanje i u jednakoj meri razvijete sve jezičke veštine: slušanje, pisanje, čitanje i govor.

Naši iskusni predavači stvoriće prijatnu atmosferu i uz pomoć najsavremenijih metoda učiniti usvajanje jezika prijatnim iskustvom.

ENGLESKI ZA ODRASLE

engleski za odrasle

Kursevi engleskog jezika od početnog A1 do visokog C2 nivoa.

Saznaj više

ENGLESKI ZA NAJMLAĐE

ENGLESKI ZA NAJMLAĐE

Učenje engleskog jezika od najranijeg uzrasta razviće kod dece pre svega ljubav prema stranim jezicima, slobodu i samopouzdanje u komunikaciji.

Saznaj više