Web dizajn

Web dizajn je nastao par decenija nakon nastanka internet, ali od tada raste i razvija se uporedo sa njim. Internet je omogućio čak i malim kompanijama da se ravnopravno bore za svoje parče globalnog kolača ukoliko imaju konkurentnu web stranicu i predstavlja jedno od najvažnijih otkrića u istoriji čovečanstva.

Web dizajn je proces prikupljanja ideja i njihovog estetskog uređivanja i raspoređivanja radi postizanja određenog cilja, a to je izrada web sajta.

Web dizajn podrazumeva upotrebu raznih veština i disciplina koje se koriste za planiranje i izradu web sajtova.

Šta ćete naučiti na kursu web dizajna

 • Uvod u HTML i CSS opisne jezike

 • Gradivni elementi u HTML i CSS jezicima

 • Pravilno pisaje i uređivanje koda

 • Unošenje slika i tekstova na web stranice

 • Struktura izrade web stranica

 • Rad sa linkovima i listama

 • Formatiranje teksta i njegova stilizacija

 • Dodavanje CSS stilizacije HTML tagovima

 • Dodavanje video i audio zapisa

 • Povezanost HTML i CSS tehnologija

 • HTML 5, CSS 3

 • Bootstrap CSS Framework

 • Završni projekat

 • Praksa sa mogućmost zapošljenja u firmi

Dinamika nastave

Dinamika održavanja nastave je 2 puta 2 časa nedeljno. Ukupan fond je 60 časova. Termini su usklađeni prema potrebama polaznika, pa je moguće pohađati kurs radnim danima i vikendom, pre podne i u večernjim časovima.

Rad je u malim grupama od 4 do 5 polaznika ili individualno. Nakon završenog kursa, polaznik radi projekat na osnovu kojeg dobija sertifikat. Takođe, svakom polazniku je obezbeđena praksa.

Web dizajn je prva stvar koja Vam je potrebna bilo za izradu web sajta, izradu web aplikacije, mobilne aplikacije. Kvalitetan web dizajn podrazumeva poznavanje mnogobrojnih veština, te je praktično nemoguće da neko bez učenja bude dobar u web dizajnu. Takođe, stvari se u web dizajnu stalno menjaju te je neophodno uvek ići u korak sa vremenom i biti u toku sa svim modernim trendovima i promenama.

ENGLESKI ZA ODRASLE

engleski za odrasle

Dinamika održavanja nastave engleskog jezika je 2 puta nedeljno po 2 časa ili u skladu sa zahtevom grupe, intezivni kursevi, 3 do 5 puta nedeljno.

Saznaj više

ENGLESKI ZA NAJMLAĐE

ENGLESKI ZA NAJMLAĐE

Škola stranih jezika i IT kurseva Wise Owl School posebno posvećuje pažnju najmlađima i njihovom upoznavanju sa stranim jezicima.

Saznaj više