Francuski jezik

Francuski jezik je jedan od svetskih jezika. Spada u grupu romanskih jezika i razvio se iz latinskog. Pored toga što ima dugu istoriju kao međunarodni jezik diplomatije, književnosti i naučnih standarda, francuski jezik je i jezik ljubavi.

Kurs francuskog jezika koncepiran je da osposobi polaznike za aktivnu pismenu i usmenu komunikaciju u svakodnevnim životnim i poslovnim situacijama.

CEF klasifikacija

CEF klasifikacija se sastoji iz tri grupe poznavanja francuskog jezika:

  • A – Početno znanje
  • B – Napredno znanje i
  • C – Samostalno znanje

U skladu sa CEF klasifikacijom, Edukativni centar Wise Owl School, organizuje šest nivoa kurseva engleskog jezika, i to A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Možete da prepoznate reči i fraze koje su često u upotrebi, Možete da ih koristite kako bi potražili neku jednostavnu informaciju ili napisati kratku poruku.
Možete da učestvujete u razgovoru sa osobama koje su izvorni govornici francuskog jezika, ali samo pod uslovom da ste u potpunosti upoznati sa temom razgovora, odnosno da sagovornici žele da pomognu tako što će govoriti sporo i koristiti reči koje su najčešće u upotrebi. Kandidat koji poseduje znanje ovog nivoa može da se predstavi i da pruži kraće informacije o svom životu, porodici i poslu.
Možete da se snađete u razgovorima sa izvornim govornicima francuskog jezika ukoliko ste upoznati sa temom. Možete da razgovarate o svakodnevnim dešavanjima, poslu, studijama i slično. Da zatražite informaciju i razumete odgovor i snađete se u gotovo svakoj situaciji koja može da Vam se dogodi prilikom posete zemlji u kojoj je francuski zvaničan.
Na ovom nivou možete nesmetano da učestvujete u razgovoru sa više osoba kojima je francuski jezik maternji, da gledate filmove na ovom jeziku bez titla i da ih razumete. Možete da iznesete svoje mišljenje o različitim temama i pišete duže tekstove.
Na C1 nivo se očekuje da možete jasno izrazite svoje mišljenje o gotovo svakoj temi, bez pravljenja pauza ili grešaka u govoru. Takođe, možete pisati eseje i duže tekstove bez obzira da ste upoznati sa temom u potpunosti ili ne, kao i da čitate književna dela na ovom jeziku i gotovo u potpunosti da ih razumete.
Na ovom nivou jezika možete da ga koristite kao maternji.

Opšti kursevi francuskog jezika

Kursevi francuskog jezika predstavljaju svojesvrsnu pripremu za polaganje međunarodno priznatih sertifikata DELF, DALF i DILF.
Opšti kursevi francuskog jezika omogućiće Vam da u najkraćem roku usavršite svoje znanje i u jednakoj meri razvijete sve jezičke veštine: slušanje, pisanje, čitanje i govor.

Naši iskusni predavači stvoriće prijatnu atmosferu i uz pomoć najsavremenijih metoda učiniti usvajanje jezika prijatnim iskustvom.

FRANCUSKI ZA ODRASLE

FRANCUSKI ZA ODRASLE

Dinamika održavanja nastave engleskog jezika je 2 puta nedeljno po 2 časa ili u skladu sa zahtevom grupe, intezivni kursevi, 3 do 5 puta nedeljno.

Saznaj više

FRANCUSKI ZA NAJMLAĐE

FRANCUSKI ZA NAJMLAĐE

Škola stranih jezika i IT kurseva Wise Owl School posebno posvećuje pažnju najmlađima i njihovom upoznavanju sa stranim jezicima.

Saznaj više